C# Console Örnekleri Programlama

C# Console Metni Her Satırda 1 Karakter Arttırarak Yazdırma

C# Console Application ile hazırlanmış olan, kullanıcının girmiş olduğu metni ilk satırda 1 harf,2. satırda 2harf.. olacak şekilde her satırda yazılan karakteri arttırarak metni tamamlayan örnek uygulama.

Console_ornek_for_1

2 Yorum

  • string cumle;
   Console.Write(“Bir cümle giriniz: “);
   cumle = Console.ReadLine();
   for(int i = 0; i < cumle.Length; i++) { Console.WriteLine(cumle.Substring(0, (cumle.Length - i))); } Console.ReadKey();

Yorum yap