C# C# Windows Form Örnekleri Console Örnekleri Programlama

C# Sayının Karesini Alma

Bu örneğimizde girilen bir sayının karesini hesaplayan örneği Windows Form Application ve Console Application kullanarak bulacağız.

Console App

Bir sayının karesini hesaplamak için sayının kendisiyle çarpılması gerekmektedir. Kullanıcının girdiği sayının karesini hesaplayan programı iki farklı şekilde yapalım.

İlk örneğimizde Girilen sayının kendisiyle çarpılarak sonucu ekranda gösterelim.

Ekran Çıktısı:

2. yöntemimizde C# Math kütüphanesinde bulunan Pow fonksiyonunu kullanalım.

Ekran Çıktısı:

Windows Form App

Form uygulaması için aynı örneği gerçekleştirelim. Öncelikle formumuzu aşağıdaki şekilde oluşturalım. Label, TextBox ve Button kontrollerini ekleyelim.

Şimdi Button1 üzerinde çift tıklayarak Click olayı için aşağıdaki kodları yazalım.

C# Kodları:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap