C# Console Örnekleri Programlama

C# Sayının Karesini Alma

Bir sayının karesini hesaplamak için sayının kendisiyle çarpılması gerekmektedir. Kullanıcının girdiği sayının karesini hesaplayan programı iki farklı şekilde yapalım.

İlk örneğimizde Girilen sayının kendisiyle çarpılarak sonucu ekranda gösterelim.

Ekran Çıktısı:

2. yöntemimizde C# Math kütüphanesinde bulunan Pow fonksiyonunu kullanalım.

Ekran Çıktısı:

Yorum yap