Teknoloji

Okul Öncesi Kodlama Örnekleri

Programlama ve kodlama artık her alanda varlığını hissettiren bir konu olmaya başladı. Aslında Kodlama bilgisayarların anlayacağı dilde konuşma sanatı olarak adlandırılsa da temelinde algoritma, analitik düşünme gibi unsurları da içermektedir.

Kodlama yapan çocukta aşağıdaki alanlarda gelişim gözlemlenir;

  • Analitik düşünme becerilerinin desteklenmesi
  • Matematiksel düşünme becerisinin geliştirilmesi
  • Görsel, uzamsal algılarının geliştirilmesi
  • Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi
  • Analiz, sıraya koyma ve değerlendirme becerisinin geliştirilmesi
  • Farklı düşünebilme, üretebilme becerilerini destekleyerek zeka gelişimine katkı sağlaması

Bu yazıda okul öncesi yaş grubu için web saylarından derlenmiş kodlama etkinliklerine yer verilmiştir.

Yorum yap