WPF Form Örnekleri

WPF StackPanel Kullanma

İçerisine eklenen denetimleri yatayda (vertical) veya dikeyde (horizontal) hizalama yaparak gösterimini sağlar. Yön bilgisi “Orientation” özelliği ile belirlenir. Hizalanması gereken denetimler “<StackPanel><StackPanel/>” etiketleri arasına yerleştirilir.
Aşağıdaki örnekte StackPanel‘ e ait Orientation özelliğinin Vertical ve Horizantal olarak kullanılışı bulunmaktadır.

.stack1

Yorum yap