C# Console Örnekleri Programlama

C# Girilen Sayıya Kadar Tek-Çift Sayı Toplamı ve Asal Sayı Bulma

Bu örneğimizde kullanıcıdan bir sayı isteyerek bu sayının asal olup olmadığını bulan ve bu sayıya kadar olan tek sayıların ve çift sayıların toplamını ayrı ayrı bularak ekranda göstereceğiz. Projemize ait kodlar ve ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Ekran Çıktısı:

Yorum yap